În spiritul bunei colaborări între filialele Asociaţiei Nevăzătorilor din România, în data de 11 iunie 2006, Asociaţia Nevăzătorilor Braşov a avut plăcerea de a avea ca oaspeţi 60 de membrii ai filialei Gorj, aflaţi într-o excursie prin ţară al cărei itinerar a inclus şi municipiul Braşov.

Grup de nevazatori pe strazile Brasovului

Celebrarea anuală pe 3 decembrie a Zilei Internaţionale a Persoanelor cu Dizabilităţi urmăreşte promovarea înţelegerii problemelor legate de dizabilităţi şi mobilizarea suportului pentru demnitatea, drepturile şi bunăstarea persoanelor cu dizabilităţi. De asemenea urmăreşte conştientizarea asupra beneficiilor ce pot rezulta din integrarea persoanelor cu dizabilităţi în fiecare aspect al vieţii politice, sociale, economice şi culturale.

În data de 1 iunie 2006, cu ocazia Zilei Internaţionale a Copilului, Asociaţia Nevăzătorilor Braşov a organizat o festivitate destinată celor 47 de copii cu deficienţe de vedere aflaţi în evidenţă pe raza judeţului.

Începând din anul 1964, pentru a recunoaşte rolul bastonului alb atât de instrument ajutător cât şi de simbol pentru nevăzători, se sărbătoreşte în fiecare an „Ziua bastonului alb”. În acest an Asociaţia Nevăzătorilor Braşov organizează o serie de acţiuni menite să evidenţieze pentru publicul larg importanţa bastonului alb ca simbol oficial recunoscut al nevăzătorilor şi totodată să informeze cetăţeanul obişnuit în legătură cu problemele reale cu care se confruntă zi cu zi persoanele cu deficienţe de vedere.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială si Protecţia Copilului Braşov implementează proiectul „Centru de readaptare funcţională pentru deficienţi de vedere tardivi” cu finanţare de la Uniunea Europeană, fonduri PHARE 2006/018- 147.04.02.03.02.01.705.