Actualități

Asociația Nevazătorilor filiala Brașov parteneră într-un proiect european de învățare a limbilor străine folosind telefonul mobil

Asociatia Nevăzătorilor din România, Filiala Brașov participă în cadrul proiectului MOLLVIS, proiect destinat persoanelor nevăzătoare.

Mobile language learning for visual impaired students este un proiect care își propune dezvoltarea unei aplicații de învățare a unei limbi străine cu ajutorul telefonului. Aplicația este deosebită prin faptul că ea este astfel construită încât să răspundă nevoilor persoanelor nevăzătoare și slab văzătoare incluzând elemente extinse de accesibilitate și uzabilitate. Odată cu softul destinat aparatelor mobile, este dezvoltat și un curs de limba germană, curs adresat începătorilor.

Proiectul este dezvoltat în parteneriat cu mai multe organizații atât din România cât și din străinătate.

În cadrul proiectului Asociația nevăzătorilor din România, filiala Brașov participă prin următoarele puncte:

  1. Testează aplicația dezvoltată și oferă feedback și sugestii privind îmbunătățirea acesteia;
  2. Oferă informații și consultanță cu privire la persoanele nevăzătoare în general și la persoanele nevăzătoare din România în particular;
  3. Diseminează informația câtre publicul țintă vizat;
  4. Asigură legătura cu publicul țintă din România;

Mai multe informații puteți găsi pe site-ul proiectului MOLLVIS.

Asociați