Prezentare

Cine suntem şi ce facem

Imagine cine suntem

Înfiinţată în 1961, Asociaţia Nevăzătorilor Braşov, filială a Asociaţiei Nevăzătorilor din România, este o organizaţie neguvernamentală de utilitate publică cu caracter social-cultural, educativ, sportiv şiumanitar, bazată în principal pe voluntariat. Promovând permanent principiile deplinei libertăţi şi democraţii, Asociaţia Nevăzătorilor Braşov acţionează pentru integrarea persoanelor cu deficienţe de vedere în viaţa economică, socio-profesională, cultural-artistică şi sportivă a judeţului.

Membrii asociaţiei pot fi aleşi în funcţiile şi organele de conducere ale acesteia, atât la nivel de filială cât şi la nivel naţional, având totodată drept de vot la aceste alegeri. Astfel pot influenţa atât direct cât şi prin reprezentanţii aleşi acţiunile şi politicile ce le determină soarta, având şansa de a face parte dintr-o organizaţie unică în ţară, formată din peste 81.000 de membrii, condusă de nevăzători, pentru nevăzători.

Activităţile desfăşurate de filială în beneficiul membrilor ei se împart în trei categorii principale, după cum urmează:

  • Activităţi de sprijin – servicii de asistenţă şi reprezentare, asistenţă în procurarea bunurilor adaptate pentru nevăzători, cursuri de perfecţionare şi reorientare profesională;
  • Activităţi de socializare – competiţii de cunoştinţe generale, literare şi sportive, întâlniri, evenimente sociale, serbări, excursii şi schimburi de experienţă organizate fie de către filială, fie cu sprijinul acesteia;
  • Activităţi de asigurare a accesului la informaţie – acces gratuit la biblioteca electronică şi internet cafe-ul filialei, oferirea de publicaţii adaptate nevăzătorilor la preţuri minime.

Detalii despre fiecare categorie de activităţi puteţi găsi mai jos. Pentru alte informaţii şi înscrieri vă rugăm să luaţi legătura cu filiala noastră, folosind informaţiile de contact din antetul paginii.

Activităţi de sprijin

Filiala oferă servicii de sprijin direct, asistenţă şi reprezentare pentru toţi membrii ei, în vederea obţinerii drepturilor legale, încadrării în muncă, îmbunătăţirii calităţii vieţii şi a gradului de integrare socială a acestora, respectiv pentru orientarea minorilor către şcolile speciale. Totodată filiala asigură consiliere psihologică şi legislativă pentru membrii doritori şi aparţinătorii acestora.

Membrii au posibilitatea de a procura prin intermediul filialei, la preţuri minime, fără adaos comercial şi subvenţionate de asociaţie, bastoane albe fixe şi pliabile, ceasuri cu voce de mână şi de masă, jocuri de şah şi table adaptate pentru nevăzători. De asemenea filiala sprijină membrii în procurarea, instalarea şi configurarea programelor necesare pentru a face utilizarea calculatoarelor personale deţinute de aceştia accesibilă nevăzătorilor.

La nivelul asociaţiei naţionale sunt organizate periodic cursuri de perfecţionare şi reorientare profesională pentru membrii adulţi, absolvenţilor oferindu-se certificate cu recunoaştere naţională. În cazul cursurilor organizate în alte localităţi decât cea în care locuiesc participanţii, asociaţia asigură cazarea şi masa acestora la costuri minime.

Logo Asociația Nevăzătorilor din România filiala Brașov

Activităţi de socializare

Asociaţia organizează anual competiţii de cunoştinţe generale, literare şi sportive. Acestea sunt deschise tuturor membrilor, participarea acestora fiind gratuită. Bibliografia necesară pregătirii pentru concursurile de cunoştinţe generale şi literare, pe casetă, CD şi în format electronic, respectiv echipamentul necesar la competiţiile sportive este asigurat gratuit de către asociaţie. Competiţiile individuale se desfăşoară în general pe trei faze (pe filială, regională, naţională), în timp ce competiţiile de echipă au două faze (regională şi naţională). Asociaţia acoperă cheltuielile de pregătire, deplasare, cazare şi masă ale tuturor participanţilor la competiţii, asigurând premii substanţiale câştigătorilor de la toate fazele de desfăşurare ale acestora.

Lista competiţiilor include concursurile „Pe meridianele lumii” (cultură generală), „Prietenii cărţii braille” (cultură generală pentru cititorii de cărţi în braille), un nou concurs destinat femeilor nevăzătoare, pe teme de cosmetică şi modă, două concursuri anuale de creaţie literară destinate autorilor nevăzători şi campionatele naţionale de şah şi popice. Menţionăm că cei mai buni şahişti au posibilitatea de a fi selecţionaţi în prestigioasa echipa naţională a nevăzătorilor, care a ocupat locul 7 la ultima olimpiadă şi locul 5 la ultima cupă mondială din domeniu.

Pentru întâlniri şi evenimente sociale filiala deţine Cluburi de Nevăzători în Braşov şi Făgăraş, care se pun gratuit la dispoziţia membrilor sau grupurilor de membrii, la cererea acestora. De asemenea filiala organizează excursii şi schimburi de experienţă cu alte filiale, în funcţie de solicitările primite de la membrii şi de interesul manifestat de aceştia, preţurile fiind menţinute la un nivel minim prin negocierea cu furnizorii şi prin subvenţionarea lor din sponsorizări şi donaţii.

Filiala organizează în fiecare an serbări de Crăciun, Paşti şi Ziua Copilului, atât pentru copii membrii cât şi pentru copii membrilor. Aceste serbări sunt organizate cu ajutorul voluntarilor, cadourile, mâncarea şi sucurile fiind asigurate gratuit de către asociaţie, cu sprijinul sponsorilor şi donatorilor. Voluntarii asociaţiei alături de copii la serbarea Pomului de CrăciunVoluntarii asociaţiei alături de copii la serbarea Pomului de Crăciun

Activităţi de asigurare a accesului la informaţie

Filiala pune gratuit la dispoziţia membrilor o bibliotecă audio de 1.200 de volume (pe casete şi CD-uri) şi una braille de 600 de volume, ambele aflate în continua expansiune. Volumele braille şi pe casete pot fi împrumutate de către membrii, iar cele pe CD pot fi ascultate gratuit în internet cafe-ul filialei sau sunt multiplicate pentru cei interesaţi, la un tarif minim.

Tot prin intermediul filialei membrii asociaţiei au acces la preţuri minime, subvenţionate, la publicaţiile acesteia şi ale organizaţiilor partenere, publicaţii ce includ revistele audio „Impact” şi „Radar” editate lunar, pe CD, în format mp3 şi revista „Litera noastră” care apare tot lunar în braille şi trimestrial în scris obişnuit.

Internet cafe-ul filialei, dotat cu calculatoare care înglobează tehnologii de ultimă oră pentru a permite operarea lor de către nevăzători, oferă membrilor în mod gratuit o conexiune internet de mare viteză şi acces la aplicaţii de navigare, poştă electronică, mesagerie instant şi telefonie prin internet. Filiala a înfiinţat primul internet cafe pentru nevăzători din ţară, în incinta sediului propriuFiliala a înfiinţat primul internet cafe pentru nevăzători din ţară, în incinta sediului propriu