Finalizarea proiectului „Împreună învingem întunericul”

Asociația Nevăzătorilor din România – Filiala Brașov anunță finalizarea proiectului „Împreună învingem întunericul“.

Proiectul a beneficiat de o finanțare în valoare de 49.901 lei din partea Primăriei Municipiului Brașov, în cadrul programului de finanțări nerambursabile din bugetul Municipiului Brașov, pentru activități nonprofit de interes local din domeniul social și este în concordanță cu Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale pentru perioada 2019-2023, OS 2 „Asigurarea participării depline a persoanelor cu dizabilități la toate domeniile vieții”.

Proiectul, cu o perioadă de implementare de 5 luni, a avut ca scop promovarea și accelerarea procesului de implementare a egalizării șanselor persoanelor cu dizabilități vizuale, aflate într-o stare accentuată de vulnerabilitate și risc de excluziune din cauza pierderii vederii la vârstă adultă și nu numai.

Principalele activități ale proiectului au inclus amenajarea și eficientizarea energetică a spațiului pentru desfășurarea activităților de instruire/alfabetizare Braille a persoanelor din grupul țintă și dotarea tehnică a organizației cu echipamente de imprimare și consumabile specifice (tactile, în relief, alfabet Braille), pentru satisfacerea imediată a necesităților beneficiarilor din grupul țintă.

De asemenea, în cadrul proiectului, 25 dintre beneficiari au participat la cursuri de instruire (realfabetizare) pentru utilizarea citirii în alfabet punctiform Braille.

În cadrul proiectului au fost realizate și distribuite către cei 51 de beneficiari direcți diferite produse importante pentru accesibilizarea mediului fizic, cum ar fi: etichete scrise în alfabet Braille (pentru aplicat pe mobilier, pe ambalaje alimentare și nealimentare, pe obiecte de îmbrăcăminte și încălțăminte), tactile personalizate (în relief/3D) ale traseelor uzuale pe care se deplasează beneficiarii și materiale didactice accesibilizate pentru elevi/studenți nevăzători.

În urma aplicării chestionarului de evaluare a satisfacției am identificat și alte nevoi ale membrilor noștri, pe care le vom avea în vedere în proiectele și programele viitoare ale organizației.

Pentru mai multe informații legate de proiect ne puteți contacta la datele de mai jos:

Telefon – 0268 478 328

Email – bvanvr@bvanvr

Sigla Primăriei Brașov

Proiect finanțat de Municipiul Brașov.
Conținutul acestui proiect nu reflectă neapărat poziția Municipiului Brașov și nu implică nici o responsabilitate din partea acestuia.